elektrische keuringHet Elektrische keuringis verplicht bij de verkoop of verhuur van een woonst.
Elektrische keuring Algemeen
Elektrische keuring Gedetailleerd
Elektrische keuring Prijs
FAQ Elec

Elektrische keuring Algemeen

De elektrische keuring is een verplichting ingebed in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI), de wettelijke norm in België. Het heeft als doel de veiligheid te garanderen van de gebruikers van een woonst, handelszaak of een industrieel gebouw.

De keuring moet gebeuren door een door de FOD economie erkend keuringsorganisme.

De volledige informatie met betrekking tot het attest van de elektrische keuring vindt u terug in het koninklijk besluit van 25 juni 2008 dat van kracht ging op 1 juli 2008.

De elektrische keuring is verplicht en is nodig in verschillende gevallen :

 • Bij verkoop van een woonst zal u gevraagd worden of u in het bezit bent van een elektrische keuring en voor alle gevallen met een installatie van voor 1981.
 • Elke 25 jaar voor een huishoudelijke installatie (uw woonst), elke 5 jaar voor een niet-huishoudelijke installatie laagspanning (kantoor, handel, industrie)
 • Voor het openen van uw elektriciteitskast om er zich van te vergewissen dat de installatie correct is geïnstalleerd. Bij iedere wijziging van uw elektrische installatie
 • Bij verzwaring van uw elektriciteitsmeter.
 • Bij een tijdelijke werfkast.

Bereken uw prijs

white chevron

Bestel online uw EPC certificaat of uw combi EPC + Elek en profiteer van de laagste prijzen, maar steeds met een ongeëvenaarde kwaliteit in service en met respect voor de geldende wetgeving. Betaal en plan direct online.
Wij zijn de enigste met deze uitzonderlijke service!

Elektrische keuring Gedetailleerd

Wat kijken we na ?

U vindt hier de tarieven voor het EPC. Geniet van een voordeelprijs.
Onze inspecteurs elektriciteit gaan de conformiteit na volgens het AREI, ze kijken de elektrische schema’s na (ééndraads- en positie-) die moeten voorgelegd worden bij de installatie van de kast, ze voeren een aantal metingen uit met specifieke meetapparatuur.
Voor een keuring bij verkoop of bij een keuring van een installatie van voor 1981, moeten de schetsen door het erkend organisme gemaakt worden. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de markt waar gemiddeld 30€ wordt aangerekend voor het maken van deze schema’s, betaalt u bij Greenfish-Energy geen extra kosten.

Hoe verloopt uw bezoek ?

De beste prijs wordt u gegarandeerd dankzij ons geautomatiseerd bestelproces waar een minimum aan administratie wordt gecreëerd:

 1. Om de beste prijs voor uw elektrische keuring te bekomen, vragen we om direct online te betalen. De betaling zal uw bestelling bevestigen. In geval van annulering, gelieve contact te nemen met onze klantendienst : certi@greenfish-energy
 2. Dankzij onze automatische planning die gelinkt is aan de erkende organismes, zal uw afspraak direct ingepland zijn op een vooropgestelde dag en uur.
 3. De inspecteur van het erkend organisme biedt zich aan op de afgesproken dag en uur.
 4. Hij inspecteert de punten vastgelegd in het AREI
 5. Uw elektrische rapport is direct beschikbaar na het bezoek. Het rapport wordt via mail bezorgd in de originele versie van het organisme.

Greenfish-Energy : onze reputatie voorop !

Greenfish-Energy, dat zijn +100 inspecteurs beschikbaar bij u in de regio en in heel België. Gestoeld op zijn ervaring heeft Greenfish-Energy sinds zijn ontstaan in 2011 de beste prijzen kunnen onderhandelen bij de erkende keuringsorganismen.
Greenfish-Energy, dat is reeds +10.000 uitgevoerde rapporten en evenveel tevreden klanten.

U bent op zoek naar de beste prijs, maar ook naar een ongeëvenaarde opvolging van uw elektrische keuring ?

Greenfish-Energy is het erkend keuringsorganisme dat op de meest adequate manier uw aanvraag van een elektrische keuring behandelt.
We zijn een professioneel team waarop u kan rekenen.
Maak zelf de vergelijking!

Greenfish-Energy, dat is ook het opmaken van uw EPC certificaat aan de beste prijs.

Elektrische keuring Prijs

Prijs van de elektrische keuring

Greenfish-Energy stelt je eenvoudigweg de beste prijs voor in de markt.
We scannen continu de markt en passen onze prijzen aan in reactie op de aanbiedingen van de concurrenten.
Het is niet langer nodig om elders te zoeken, we garanderen de beste prijs voor uw elektrische keuring.
Vind hier de vergelijkende punten terug.

Onze garantie

Heel eenvoudig, we betalen u het verschil terug indien u elders goedkoper vindt voor een gelijkbare offerte. Verstuur ons uw goedkopere offerte per mail en we passen onze prijzen aan.
De goedkoopste prijzen voor de elektrische keuring.
Bij Greenfish-Energy zijn onze prijzen forfaitair en zonder bijkomende kosten.

Tarifs le moins chez pour le contrôle électrique

Bij Greenfish-Energy zijn onze tarieven vast en zonder extra kosten . De beste prijs kan worden gegarandeerd met ons bijna volledig geautomatiseerde proces, dat bijna geen administratieve werkzaamheden vereist.
Uw elektrische bediening aan 114 € incl. btw Of gewoon het beste aanbod van de markt.
Gereserveerd voor individuen.

Prijs Elektrische keuring Prijs BTW incl*
Nieuwe elektrische installatie – meteropening 114€
Elektrische keuring in geval van verkoop van onroerend goed (Studio, Appartement, Huis) 114€
Periodieke elektrische inspectie 114€
Controle voor fotovoltaïsch systeem 114€
Elektrische keuring voor niet-residentiële laagspanningsgebouwen 114€
Extra elektriciteitsmeter op hetzelfde adres 74€
* De prijs verwijst naar een “standaard” installatie inclusief een elektrische meter met maximaal 3 tafels

Vraag online een offerte aan

white chevron

EPC prijs + elektrische keuring Wallonië, Brussels et Vlaanderen Prijs BTW incl*
EPC + elektrische keuring Studio 199€
EPC + elektrische keuring Appartement 50-75 m² 229€
EPC + elektrische keuring Appartement 75-125 m² 249€
EPC + elektrische keuring Appartement 125-200 m² ou duplex 259€
EPC + elektrische keuring Appartement + 200 m² ou Triplex 269€
EPC + elektrische keuring Woning 1-2 kamer(s) 279€
EPC + elektrische keuring Woning 3-5 kamers < 300m² 299€
EPC + elektrische keuring Woning 300 – 500 m² 339€
Geniet van bijkomende kortingen in geval van bij elkaar liggende woningen. Vraag online een offerte aan..
Profiteer bovendien van extra kortingen voor uw gecombineerde aanvraag van EPC en elektrische keuring.

Bereken uw prijs

white chevron

We garanderen u :

 • Eenvoudigweg de beste prijs met respect voor de geldende wetgeving.

Vindt u elders goedkoper ?
Ronduit onmogelijk voor een gelijkaardige uitvoering !
We hebben de concurrentie voor u vergeleken.
We zetten ons in lijn met het aanbod van de concurrentie of we betalen het verschil terug : verstuur ons een mail met uw geschreven offerte. We profiteren van de gelegenheid om onze prijzen te verlagen !
Opgelet : ons aanbod is enkel geldig voor particulieren.

Alle prijzen zijn BTW incl inbegrepen alsook de verplaatsing ongeacht de afstand.
Inbegrepen :

 • De verplaatsing van onze erkende keurders.
 • Het bezoek van onze expert : 1u30 tot 2u30 volgens de karakteristieken van uw woonst
 • 3D opmaak 3D van uw woonst.
 • Het ingevenvan de vaststellingen in het systeem van de overheid door de EPC deskundige.
 • De realisatie van uw elektrische rapport via Ipad.
 • De administratie van uw EPC en elektrische keuring (facturatie, planning, kosten online betaling).
 • Online versturen van uw elektrische keuring direct na ons bezoek.
 • Geen bijkomende kosten. Eveneens voor de schema’s die vaak worden aangerekend. Alles is inbegrepen in onze prijs. Geen verrassingen. Vanzelfsprekend indien de aanvraag overeenstemt met de realiteit.
 • Onze keurders van elektriciteit/EPC hebben een gedegen ervaring op het vlak van energiehuishouding van gebouwen. Ze kunnen gpersonnaliseerde informatie verlenen en beantwoorden al uw vragen.
* Verstuur ons een mail met uw schriftelijke aanbod. We zullen ons aanpassen aan het aanbod of het verschil terugbetalen!
We zullen ook van de gelegenheid gebruik maken om onze prijzen aan te passen!

FAQ Elec

Waarom verschilt mijn EPC-score van mijn jaarlijks energieverbruik ?

Het berekend energieverbruik is niet bedoeld om te vergelijken met het werkelijk energieverbruik en is doorgaans (veel) hoger dan het gemeten of werkelijke energieverbruik.
Dit komt onder meer omdat het energieverbruik wordt berekend op basis van een standaardverbruik en standaardklimaat. De term standaardverbruik houdt in dat in de software een fictief verbruik geprogrammeerd is, dat hetzelfde is voor alle woningen. Het gebruikersgedrag (de aanwezigheid en het aantal personen, de gewenste binnentemperatuur, de vraag naar sanitair warm water, …) heeft een grote invloed op het werkelijke energieverbruik. Bij een berekend energieverbruik wordt enkel rekening gehouden met de karakteristieken van de woning en niet met het gebruik. Hierdoor kan het resultaat op een objectieve manier worden vergeleken met andere woningen.
Ook rekent de software, als de energiedeskundige gebouw gebonden gegevens niet kan vaststellen, met aannames die afhankelijk zijn van het bouwjaar.
Bovendien wordt gerekend met een primair energieverbruik. Voor elektrische installaties kan dit een belangrijk verschil teweegbrengen met het werkelijke energieverbruik. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen gebruikt wordt voor gebouwinstallaties. Bij elektriciteit wordt er niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie in de centrale en bij het transport van de centrale naar de woning. Voor elektriciteit wordt het energieverbruik vermenigvuldigd met een factor 2,5 om het om te zetten naar primair energieverbruik. Voor een eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er immers ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van aardgas.
Deze informatie wordt ook vermeld op het energieprestatiecertificaat zelf.

Ik zet mijn woning te koop. Wat moet ik doen ?

Bij verkoop van uw woning, moet u een EPC-keuring laten uitvoeren.
De wet beoogt kopers van woningen van zoveel mogelijk informatie te voorzien. Zo dient de eigenaar bij verkoop al in het bezit te zijn van het energieprestatiecertificaat of EPC. U dient het EPC-certificaat dus te hebben voordat u de woning te koop aanbiedt.
Het origineel zal door de notaris gevraagd worden en overgedragen worden aan de koper op het moment van de akte.

Welke documenten kunnen voorbereid worden voor het bezoek ?

Om u ervan te vergewissen dat het EPC gedetailleerd en volledig is, hebben we een aantal documenten nodig dat de energiedeskundige kan raadplegen. Een oplijsting vindt u hieronder. Het gaat dan om documenten die volgens het protocol kunnen aanvaard worden. Hoe meer informatie we zo kunnen inwinnen, hoe gedetailleerder het resultaat van uw certificaat.

 • De plannen van de woning, indien voorhanden (facultatief)
 • Het jaar van de constructie en de renovatie van de woonst
 • Toegang tot de verwarmingsinstallatie en productie van sanitair warm water
 • Lastenboek met vermelding van het type isolatie en de dikte, geplaatst in muren, daken en vloeren (facultatief)
 • Alle documenten die aantonen welke materialen gebruikt zijn en informatie geven over de constructie (facultatief)
 • Facturen van erkend aannemer op voorwaarde dat de werken duidelijk beschreven zijn (facultatief)
 • Een fotografisch dossier waarbij duidelijk de plaatsing van de isolatie te zien is in muren, daken, tussenwanden alsook de dikte en eventueel het gebruikte materiaal van de wanden en mogelijke luchtspouwen (facultatief)
 • Documentatie over de technische installaties zoals verwarmingsinstallatie en opwekker van sanitair warm water (facultatief)

Moet er een nieuw EPC opgesteld worden voor een lopend huurcontract ?

Neen, enkel wanneer er een nieuw huurcontract opgesteld wordt.

Wat is het verschil tussen een EPC en een energieaudit ?

Het EPC certificaat is verplicht, maar komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering of voor premies. De energieaudit is niet verplicht, maar is er voor aanvragen van premies mogelijk te maken. De audit heeft een ‘evalutatie’aspect (bestaande situatie) en een ‘advies’aspect (gerenoveerde situatie). Het aspect van advies stelt u in staat om verbeteringen op vlak van energieprestatie van de woonst aan te brengen, vanuit technisch oogpunt (performantie, plaatsing, …) en vanuit economisch oogpunt (investering, terugverdientijd, premies, ….)

Wie is geautoriseerd om een EPC certificaat af te leveren ?

Enkel de energiedeskundige die geaccrediteerd is door de regio waarin hij actief is, kan een EPC attest afleveren. Een erkend energiedeskundige uit het Brusselse gewest kan geen EPC certificaat afleveren in Tervuren. Voor een EPC attest in Voeren, dien je beroep te doen op een energiedeskundige uit het Vlaamse gewest.

Wanneer moet er een EPC opgesteld worden ?

Het EPC is verplicht bij elke verhandeling (reële overdracht tussen partijen) van een residentieel gebouw (appartement – woning – collectief woongebouw) en bij de verhuur van een woonst.

Wat is een energieprestatiecertificaat of EPC ?

Het energieprestatiecertificaat van gebouwen, kortweg EPC of EPC certificaat genoemd, is een document dat een energiescore en een energielabel weergeeft dat gaat van groen (weinig energievretend) tot rood (sterk energievretend). Het wordt berekend aan de hand van vaststellingen die ter plaatse gebeuren (karakteristieken van het gebouw: isolatie, verwarming, ventilatie, …) dat vastgelegd is in strikte regels (protocol) per regio. Het EPC geeft ook aanbevelingen voor het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw.
Het EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige en wordt berekend op basis van een theoretisch verbruik, niet op het reële verbruik van de bewoners. Het houdt geen rekening met het energieverbruik van elektro- toestellen, noch van verlichting.
Het EPC is verplicht bij verkoop of verhuur van een woonst en het resultaat moet vermeld worden bij de publicatie. Indien de vermelding niet gebeurt, kan er een boete opgelegd worden.
Het EPC staat toe om verschillende woningen onderling te vergelijken op vlak van energieverbruik.
Het EPC is 10 jaar geldig.

Wat zijn de sancties in geval van niet-naleving van de wetgeving ?

Afhankelijk van de regio schommelen de administratieve boetes van 62,50€ tot 62.500€.

Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat ?

Tijdens het bezoek vergewist de energiedeskundige zich van volgende taken :

 • De opmeting en berekening van het beschermd volume van de woning en eventuele bijgebouwen.
 • De opmeting en berekening van de oppervlakte van alle wanden die in contact komen met de buitenkant (gevels, daken, vloeren, ramen, deuren).
 • Inspectie van de isolatiematerialen die aanwezig zijn in deze wanden.
 • Inspectie van de verwarmingsinstallatie en de productie van sanitair warm water (verwarming, leidingen, etc.).
 • Inspectie van de eigenschappen van zonnepanelen, warmtepompen en andere systemen voor het opwekken van energie en afkoelingssystemen.
 • De deskundige zal niets demonteren of weghalen : wanden, tussenwanden, afkappingen, systemen.
 • Het bezoek van de energiedeskundige duurt tussen de 30 min. en 1u in functie van de grootte van de woonst. De tijd is te vergelijken met een elektrische keuring, maar bij het EPC komt er nog een encodering van de gegevens naderhand bij.

Hoeveel tijd neemt een bezoek in beslag ?

Voor een EPC : het bezoek duurt tussen 1u en 3u in functie van de grootte en omvang van de woonst.
Voor een elektrische keuring : tussen de 30 min. en 1,5u
Voor een gecombineerde keuring : onze experten verplaatsen zich op hetzelfde moment naar uw woning zodat er maar 1 bezoek plaatsvindt.

* Stuur ons uw geschreven offerte, wij passen onmiddellijk de prijzen aan op het niveau van de concurrentie of betalen u het verschil terug! We maken van de gelegenheid gebruik om onze prijzen op de site aan te passen!