Bann_Controle_ELEC
Algemene Informatie
Technische Informatie
Bestellen

Algemene Informatie

Wat is een Elektrische Keuring?

Het objectief van een elektrische keuring is om de veiligheid van een elektrische installatie te garanderen van de eigenaar of huurder.
Eventuele ongevallen die door een non-conformiteit of mankement van de installatie zouden kunnen gebeuren. De erkende keuringsorganismen zijn de enigen die dergelijke controles mogen uitvoeren.

Wanneer moet ik mijn elektriciteitskeuring doen?

Er bestaan verschillende types van inspecties die door de RGIE worden opgelegd.
Het conformiteitsexamen en inwerkingstelling van een elektrische installatie
Voor het conformiteitsexamen voor de inwerkingstelling controleert de inspecteur de elektrische installatie op eventuele gebreken die niet overeenkomen met de eisen van de RGIE (artikel 270).

Indien er ingebrekstellingen worden gevonden door de agent, dan mag onder geen enkele reden de installatie worden goedgekeurd of inwerkingesteld.

De nodige werken om de gebrekken te herstellen die tijdens de keuring gevonden zijn moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden.

Het herbezoek na de werken moet door hetzelfde keuringsorganisme gebeuren.

Het conformiteitsexamen indien er belangrijke aanpassingen aan een bestaand elektrische installatie

Het plaatsen van bijvoorbeeld een nieuwe leiding of photovoltaische installatie wordt beschouwd als een belangrijke aanpassing van de installatie.
Die conformiteitsexamen is gelimiteerd aan het toegevoegd onderdeel (RGIE, art. 270).

Image-Shéma-unifilaire

Eendraadsschema

Technische Informatie

Bestellen

loader