Autres_Services

Energieaudit

Wat is een energieaudit?

In een woning kan vaak vrij gemakkelijk veel energie bespaard worden. Eerst moet worden uitgezocht waar de grote ‘energievreters’ zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Een energieaudit door een energiedeskundige geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier in uw woning energie bespaard kan worden.

Waarvoor dient een energieaudit?

Op het vlak van energie

Een energieaudit help om na te gaan of uw woning energie-gulzig of -spaarzaam is. Het helpt u om :

 • de zwakke punten na te gaan ;
 • de meest efficiente procedures na te gaan en stelt de beste verbouwingsmethodes voor met als doel om het energieverlies te beperken, uw factuur te doen dalen en uw comfort te verhogen.

Op het financieel vlak

In de regio Vlaanderen zijn er subsidies die worden vrijgesteld enkel en alleen na het uitvoeren van een energie audit die als doel hebben de isolatie te verbeteren.

Hoe verloopt een energieaudit?

  De energiedeskundige komt bij u thuis langs om de energieprestatie van uw woning in kaart te brengen. De deskundige:

 • analyseert de bestaande muren, deuren en vensters
 • bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is
 • gaat na hoe u uw woning verwarmt en hoe u warm water maakt.
 • U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door:

 • uw facturen van gas, stookolie, elektriciteit klaar te leggen
  eventueel facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler, …) klaar te leggen
 • een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, … te maken.
 • De energiedeskundige voert de verzamelde gegevens in in het softwareprogramma en bereidt het adviesrapport voor.

  De energiedeskundige bezorgt u het rapport, dat bestaat uit:

 • algemeen deel
 • toelichting bij de mogelijke verbeteringen voor muren, dak en vensters
 • toelichting bij de mogelijke verbeteringen voor de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie
 • eventueel ook toelichting bij ventilatie en zomercomfort.
 • De energiedeskundige bezorgt u zijn factuur.

  De prijs van een energieaudit is afhankelijk van de woning. Het is aan te raden om enkele erkende energiedeskundigen te raadplegen en de prijs-kwaliteitverhouding te vergelijken.

Hoeveel kost een energieaudit?

De kost is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het gebouw. De gemiddelde kost van een energieaudit bedraagt tussen de 700 € en 1000 € BTW inbegrepen. Deze kost kan gerendabiliseerd worden door de energiebesparingen die deze audit met zich mee zal brengen.